11. říjen 2012: první Mezinárodní den dívek

Den dívek má pomoci prosazovat genderovou rovnost a upozorňovat na porušování práv dívek po celém světě – téma letošního Dne dívek je ukončení dětských manželství (manželství dospělého muže a dívky do 18 let věku). Takové manželství představuje vážné porušení lidských práv dívky, vystavení zvýšenému riziku násilí v manželství, zdravotním rizikům a riziku předčasného těhotenství, ale i překážku v získání vzdělání.

Při příležitosti Dne dívek se proto dnes v New Yorku koná panelová diskuse, spoluorganizovaná Populačním fondem OSN, UNICEF, Ženami OSN a britskou organizací Girls Not Brides (Děvčata, ne nevěsty). Diskuse o specifikách práv dívek s důrazem na zastavení fenoménu dětských manželství se zúčastní mimo jiné i generální tajemník OSN Ban Ki-moon či generální ředitelka Ženy OSN a bývalá prezidentka Chile Michelle Bachelet. Diskusi bude možno živě sledovat od 17:15 (13:15 newyorského času) jako stream na internetu.

foto: OSN / Kibae Park