Manželstvo pre všetkých: v USA možno už v júni

O právach by sa nemalo hlasovať, hovoria podporovaťelia GL manželstiev v Minnesote. Foto: Fibonacci Blue / Wikimedia Commons

Podľa štatistík takmer 60% Američanov a Američaniek súhlasí s homosexuálnymi manželstvami (z toho 80% tvoria dospelí pod 30 rokov), avšak podľa Eugene Robinsona z The Washington Post tento boj ešte nie je vyhratý, najmä kvôli snahe konzervatívnych aktivistov na pôde Najvyššieho súdu USA.

Súd sa zaoberá dvoma konkrétnymi prípadmi. Prvým z nich je tzv. Proposition 8, čo je voličská iniciatíva, ktorá viedla k zrušeniu práv na homosexuálne manželstvá v Kalifornii. Druhým prípadom je tzv. Defense of Marriage Act (DOMA), zákon, ktorý chcel dosiahnuť zákaz federálneho uznania legálne uskutočnených rovnako-pohlavných zväzkov. Ak by sa podľa Robinsona Najvyšší súd rozhodol zmeniť rozhodnutie nižších súdov, ktoré anulovali Proposition 8, svojim spôsobom by určil precedens, že zobrať manželské právo určitej skupine občanov a občaniek je rozhodnutie, ktoré má byť ponechané na konkrétnych štátoch. Ak by sa naopak rozhodol podporiť predpis DOMA, znamenalo by to, že odoprieť manželské práva je v moci federálnej vlády.

Pravdepodobnejšie však je, že Súd odmietne DOMA, a právomoci o manželských právach ponechá jednotlivým štátom. To by bolo v súlade s prevažujúcou konzervatívnou úctou voči právam štátov. Čo sa týka Proposition 8, Súd by mohol uznať názor oponentov, že odobratím práv na homosexuálne manželstvá v Kalifornii je príkladom protiústavného odobratia práv určitej cieľovej skupine, zatiaľ čo rovnaké práva ostávajú nedotknuté pre ostatných – čo je porušením práva na rovnú ochranu. Takýto výsledok je asi najoptimistickejším výsledkom, aký komentátor očakáva, ale nebude konečným výsledkom v boji za gay a lesbické manželstvá, ktoré sú uznané len v 9 štátoch USA.

Tmavomodrá: manželstvo pre všetkých. Svetlemodrá: iný typ uznaného zväzku. Červená: Ne-heterosexuálne zväzky obmedzované Ústavou. Foto: Silje L. Bakke / Wikimedia Commons

Existuje však aj veľmi malá šanca, že Najvyšší súd rozhodne o uznaní rovnosti manželstiev v celej krajine. Zrejmým problémom, ktorý vychádza aj z týchto dvoch prípadov, je otázka mobility. USA je spoločnosťou, v ktorej sa obyvateľstvo pohybuje zo štátu do štátu a preto vyvstáva otázka, ako môžu byť dve ženy alebo dvaja muži zobratí v jednom štáte, ale nie v druhom?

Komentátor Robinson uvádza, že ak chce byť americký Najvyšší súd na „správnej“ strane histórie, mal by využiť precedens a rozhodnúť, že ak je pár uznaný za manželský v Massachusetts a Marylande, musí tomu tak byť aj v Montane a Mississippi. Ako všetko nakoniec dopadne, sa dozvieme až v júni. Dovtedy však určite prebehne búrlivá diskusia, podobne ako sa to udialo vo Francúzsku, kde boli nakoniec homosexuálne manželstvá aj napriek vlne protestov schválené.

***