Oxfordský slovník angličtiny upravil definici manželství

Foto: Alex756 / Wikimedia Commons

Královna zákon podepsala 17. července 2013 s platností v Anglii a Walesu. Jeho zákona se odrazilo také v úpravě Oxfordského slovníku angličtiny. OxfordDictionaries.com definuje manželství jako „formální svazek muže a ženy, …“

V odkazu se říká, že manželství může být i „(v některých jurisdikcích) svazkem mezi partnery stejného pohlaví.“

Oxfordský slovník angličtiny je odlišný od jiných slovníků v tom, že všechny historické záznamy o jazyce (a předešlé významy) ve slovníku zůstávají, i když jsou přidány nové změny.

Mluvčí Oxford University Press uvedla, že vývoj jednotlivých slov a významů neustále monitorují. Revidují je v případě posunu významu, učebnicovým příkladem je právě svazek partnerů či partnerek stejného pohlaví.

***