Kristýna Pešáková

„Ještě dnes existuje zvyk, že na otázku, kolik má člověk dětí, se odpoví podle počtu synů“

Matanat Azizova je ázerbájdžánská ženskoprávní aktivistka. V ázerbájdžánském neziskovém sektoru působí od roku 2000, od roku 2001 je předsedkyní organizace Ženské krizové centrum (Women Crisis Center), která podporuje práva žen, usiluje o prevenci násilí na základě pohlaví a pomáhá obětem domácího násilí. Jako expertka se podílí na řešení genderové problematiky v rámci různých lokálních i mezinárodních projektů. Rozhovor s ní vedla Kristýna Pešáková.

V Gruzii máme své partyzánky

Českou republiku v dubnu navštívila gruzínská spisovatelka a novinářka Eka Kevanishvili. V Praze četla svou poezii společně s českou spisovatelkou Petrou Hůlovou. Na to, jaký je její vztah k problematice ženských práv a jak se jí v České republice líbí jsme se jí zeptali v krátkém rozhovoru.

Reprezentují buranka a modelka české ženy, které cestují?

Televize Prima přišla nedávno s cestovatelským pořadem, který se jmenuje Ženy na cestách. Jistě vynikající nápad, přijít s cestovatelským pořadem, který se na cestování dívá zase z jiného úhlu. Kdo ale očekává, že ho pořad seznámí s možnými specifiky, se kterými by se žena – cestovatelka mohla v různých zemích potkat, je na omylu.