Lenka Kukurová

Aktivistická performance na udeľovaní umeleckých cien

Téma feminizmu nie je v slovenskom výtvarnom umení nijako výnimočne obľúbená. Napriek tomu, že diskusia o feminizme a rodových otázkach prebieha už vyše dvadsať rokov, počet feministiek a feministov na výtvarnej scéne je minimálny a rovnako malé je aj množstvo takto orientovaných výstav či umeleckých diel. Paradoxne sa však často môžeme stretnúť s presvedčením, že tieto témy sú v súčasnom umení už dávno prekonané – čo je osvedčená stratégia, ako zabrániť ďalšiemu diskutovaniu spoločensky nepohodlnej problematiky.

Genderbunker očami kurátorky

Výstava Genderbunker umelca Milana Mikuláštíka sa zaoberá témou feminizmu a s ním spojenou otázkou mýtu krásy a tiež reprezentáciou žien v histórii. Výstava reaguje na stále živú a často skreslenú diskusiu, ktorá súvisí s vnímaním pojmu feminizmus. Autor sa k feministickému postoju otvorene hlási, nechápe ho ako ženskú, ale ako celospoločenskú a občiansku záležitosť. Výstava je umiestnená do priestoru protiatómového bunkra, čím dostáva pojednanie o feminizme akýsi disidentský či undergroundový charakter. Takéto umiestnenie výstavy ironicky komentuje domácu situáciu, kde je feminizmus stále menšinovým a ani zďaleka nie široko akceptovaným postojom.