Feministky nám nahotinky brát nebudou!

Foto: Michaela Trtíková Vojtková

Minulý týden Genderová expertní komora ČR a Kongres žen zažádaly Knihovnu AV ČR o vysvětlení konceptu výstavy probíhající v jejích prostorách jako jedna z akcí Týdne vědy a techniky. Součásti následné odpovědi byla (kromě snahy o vysvětlení konceptu výstavy) také informace, že se Knihovna AV ČR rozhodla výstavu předčasně ukončit a že ji přesune na jiné místo. S výsledkem byly organizace nadmíru spokojeny – výstava aktů nebude součástí popularizačně-vědecké akce Týden vědy a techniky a přesune se do jiného prostoru (např. galerie), kde jistě najde své publikum. Co bude po této klidné výměně několika e-mailů následovat, asi tušil málokdo.

Debatu na téma „zrušené“ výstavy aktů pravděpodobně rozpoutalo prohlášení autora výstavy v internetové verzi týdeníku Echo. Celá debata se následně scukla do jednoho zjednodušeného a především mylného sdělení: Feministky zakázaly výstavu aktů. Titulek bulvárního portálu Extra.cz dokonce zněl: České feministky se zase projevily jako slepice! Stoply výstavu krásných fotek. Důvod nepochopíte! Ačkoli titulky dalších internetových médií nebyly formulovány takto vyhroceně a některá média si dokonce vyžádala reakce přímo zainteresovaných osob, předávaná zpráva čtenářům a čtenářkám byla poměrně jasná. Bláznivé aktivistické feministky se rozhodly zrušit výstavu nahotinek a jejich snaha byla bohužel úspěšná.

Fascinující je v tomto případě otázka generického maskulina. Ačkoli většina jeho zastánců a zastánkyň tvrdí, že mluvit o všech osobách pouze v mužském rodě je normální, přirozené, neproblematické a že automaticky zahrnuje obě pohlaví, zde se setkáváme pouze s ženským rodem. Proč se v článcích nehovoří o aktivistech a feministech, pokud tyto výrazy zahrnují muže i ženy? Proč jsou používány výrazy aktivistky a feministky, ačkoli je v řadách lidí protestujících proti výstavě také mnoho mužů? Nenapadá mě jiné vysvětlení, než že je v tomto případě mediálně zajímavější boj žen proti jiným (krásným a na fotografiích neodolatelným) ženám.

Tím se dostáváme k lehkosti, s jakou je především v diskuzích, které navazují na zmíněné články, pracováno s těmi nejhloupějšími stereotypy o feministkách. Ženy z genderových organizací jsou označovány za ošklivé, nenávistné, závistivé, sexuálně neuspokojené bytosti, jejichž jediným cílem je zničit mužské pokolení. Jakýkoli jejich argument přestává být v mžiku nosným, pokud jeho autorky nejsou dost hezké nebo pokud z jejich facebookového profilu plyne, že jsou single. Neexistuje prakticky nikdo, kdo by chtěl o zrušení výstavy seriózně diskutovat. Množství osobních urážek se stává nesnesitelné. Jedna z aktivistek, která se v prostředí internetových diskuzí na genderová témata pohybuje již několik let, je zaskočená mírou vulgarity, které čelí v soukromých zprávách. Sebrat někomu nahotinky, to se holt nedělá.

Diskutující, kteří jedním dechem kážou o neexistenci sexismu a nepotřebnosti genderových organizací, vás druhým dechem hodnotí na základě vzhledu a posílají zpět k plotnám. A je to právě tato těžko pochopitelná misogynie přítomná ve všech diskuzích, která je důvodem, proč je třeba vymezovat se vůči všudypřítomnému sexismu, ať už se jedná o jednu zdánlivě marginální výstavu nebo třeba o platové nerovnosti mezi muži a ženami.

***