GA ČR mění podmínky pro rodiče ve vědě

Marcela Linková, Ph.D., vedoucí NKC - ženy a věda
Marcela Linková, Ph.D., vedoucí NKC – ženy a věda

Vláda na svém středečním zasedání schválila upravené podmínky pro tzv. juniorské granty Grantové agentury ČR.  Ty znamenají především pozitivní změnu v přístupu k vědkyním a vědcům s rodičovskými povinnostmi.

Národní kontaktní centrum – ženy a věda Sociologického ústavu AV ČR dlouhodobě kritizuje nastavení pravidel soutěží o podporu výzkumu z veřejných prostředků, které transparentně neřeší situaci souběhu rodičovství a řešení výzkumného grantu.

„Díky spolupráci s oddělením rovnosti žen a mužů Úřadu vlády jsme mohly připomínkovat nové nastavení juniorských grantů a řada našich připomínek byla vypořádána pozitivně. Je to bezesporu velký úspěch nejen pro nás, ale především pro všechny rodiče z řad vědkyň a vědců,“ říká Marcela Linková, Ph.D., vedoucí NKC – ženy a věda.

Tzv. juniorské granty jsou určeny pro vynikající vědkyně a vědce na začátku profesní dráhy a jejich cílem je podpořit vznik nových vědeckých týmů, řešitelé a řešitelky grantu povedou. NKC – ženy a věda od vzniku juniorských grantů upozorňovalo na problematické nastavení podmínek účasti v soutěži, které znevýhodňovalo osoby s rodičovskými povinnostmi, především vědkyně. „Podobně jako v případě již zrušených postdoktorských grantů, jejichž diskriminující povahu potvrdil na základě našeho podání v roce 2013 ombudsman Pavel Varvařovský, i zde byla kritéria nastavena neférově, a měla dokonce ještě silnější negativní dopad na vědkyně a vědce s rodičovskými povinnostmi,“ komentuje věc Marcela Linková.

NKC – ženy a věda proto v březnu minulého roku – po zveřejnění pravidel – Grantové agentuře ČR adresovalo otevřenou výzvu ke změně pravidel juniorských grantů, k níž se připojilo na osm stovek osob z řad akademické veřejnosti, včetně vedení výzkumných institucí, vysokých škol, předsednictva České konference rektorů, i ze světa politiky.

„Nyní došlo k narovnání podmínek pro osoby s rodičovskými povinnostmi a my se budeme soustředit na další palčivá témata, která se týkají postavení žen v české vědě. Jako velký problém se jeví například nezveřejňování statistik o úspěšnosti žen a mužů v grantových soutěžích, běžné u zahraničních grantových agentur, nebo absence strategického řešení nízkého zastoupení žen v rozhodovacích pozicích a expertních panelech,“ uzavírá Linková.

Nová pravidla juniorských grantů:

– ruší věkovou hranici pro účast v soutěži, jež znevýhodňovala především vědkyně, které odcházely na rodičovskou dovolenou (nahrazeno požadavkem doby 8 let po získání Ph.D. bez doby strávené na mateřské a rodičovské)

– bylo umožněno rozdělit požadovanou půlroční stáž na dvě (v odůvodněných případech lze udělit výjimku z absolvování stáže). Výzkumy jasně ukazují, že mobilita vědkyň s dětmi je z důvodu jejich pečovatelských povinnosti velmi omezená, a v ČR patří dokonce mezi nejnižší v Evropě.

– zavádí nárok na znovuzískání řešitelství grantu po návratu z mateřské či rodičovské, a zajišťuje tak, že vědkyně/vědec může vysoutěžený projekt také dokončit.

***

Tisková zpráva ze dne 30.1.2015