Hawa Abdi: Matka Tereza a Rambo v jednom

Dr. Hawa Abdi. Foto: Pieter Hugo

Hovoria o nej, že je „z jednej časti Matkou Terezou Somálska a z druhej Rambom“. Táto výnimočná žena je bojovníčkou za ľudské práva, lekárkou – gynekologičkou a zakladateľkou neziskovej organizácie Dr. Hawa Abdi Foundation (DHAF).

Doktorka Abdi sa narodila v roku 1947 v hlavnom meste Somálska Mogadišo. Vo veku 12 rokov stratila matku a ako najstaršie dieťa prevzala na svoje plecia starostlivosť o domácnosť a rodinu. Napriek tomu sa jej podarilo úspešne ukončiť stredoškolské vzdelanie a následne získala štipendium, vďaka ktorému mohla študovať medicínu na Moskovskej univerzite. Tam promovala v roku 1971 ako jedna z prvých gynekologičiek pôvodom zo Somálska.

Nasledujúce roky venovala ďalšiemu vzdelávaniu, tentoraz štúdiu práva  na Somálskej národnej univerzite v Mogadišu. Počas tohto obdobia sa stihla vydať, porodiť dieťa, venovať sa svojej medicínskej praxi a vo voľnom čase študovať, takže v roku 1979 úspešne získala aj titul z práva.

V roku 1983 Dr. Abdi založila svoju prvú organizáciu venovanú lekárskej starostlivosti – Rural Health Development Organisation (RHDO) a to na pozemku, ktorý vlastnila jej rodina. Začínala s klinikou v jedinej miestnosti, kde poskytovala zdarma lekársku starostlivosť asi 24 ženám denne a postupne ju rozšírila na nemocnicu so 400 lôžkami.

Na začiatku 90-tych rokov vypukla v Somálsku občianska vojna, ktorá trvá dodnes a má na svedomí už milióny obetí. Západný svet označil situáciu v Somálsku za najhoršiu humanitárnu krízu v súčasnom svete. Doktorka Abdi napriek tomu Somálsko neopustila a otvorila novú kliniku a školu pre siroty a utečencov.

Foto: Dr. Hawa Abdi Foundation

Pôvodná organizácia RHDO bola v roku 2007 premenovaná na Dr. Hawa Abdi Foundation (DHAF). Centrum sa rozrástlo a v súčasnosti zahŕňa aj utečenecký tábor, kde na rozlohe 1300 akrov obklopujúcich nemocnicu v roku 2009 našlo útočisko asi 90 000 ľudí.

Somálski militanti sa viac krát pokúsili prácu doktorky Abdi zastaviť, musela čeliť ozbrojeným útokom, vyhrážkam a riskovala aj svoj vlastný život. V roku 2010 zažila asi najväčší doterajší útok ozbrojencov, keď skupina asi 750 somálskych pirátov prepadla centrum a jej vodcovia požadovali odovzdanie centra do rúk povstalcom. Doktorka Abdi, vtedy 63 ročná, neozbrojená vystúpila pred skupinu a požadovala ich odchod. Keď odmietli, pozvala vodcov na večeru, aby prediskutovali ich podmienky, čím získala potrebný čas a dala tak šancu mnohým ženám, deťom a ostatným pacientom dostať sa do bezpečia.

Mužom, ktorí sa jej vyhrážali a argumentovali tým, že ako žena nemá právo venovať sa akejkoľvek verejnej práci (v Somálsku je hlavným náboženstvom islam), odpovedala veľmi jasne: „Pracujem pre túto krajinu viac ako 20 rokov. Čo ste pre ňu spravili vy?“ Rozzúrení vojaci následne zničili mnohé prístroje, zdemolovali nemocnicu, zakázali Abdi akokoľvek kontaktovať médiá, čo opäť neakceptovala a správa o prepadnutí centra sa čoskoro rozšírila až za hranice Somálska.

Foto: Dr. Hawa Abdi Foundation

Nakoniec sa pod tlakom verejnosti, zahraničných médií a vďaka neústupnosti „Mama Hawi“ militanti stiahli a centrum bolo zrekonštruované a znovu uvedené do prevádzky.

V DHAF pracuje doktorka Abdi spolu so svojimi dvoma dcérami, ktoré sú rovnako lekárkami – gynekologičkami. V roku 2012 v organizácii pôsobilo 102 pracovníkov a pracovníčok z rôznych krajín sveta plus asi 150 ľudí venujúcich sa rôznym formám dobrovoľníctv. DHAF v sebe zahŕňa nemocnicu, školu a centrum výživy a poskytuje útočisko, vodu, lekársku starostlivosť predovšetkým ženám a deťom. Od svojho založenia toto stredisko poskytlo pomoc asi 2 miliónom ľudí. Aby mohla poskytovať bezplatnú starostlivosť, organizácia sa venuje aj niekoľkým rybárskym a agrikultúrnym projektom, ktoré jej zabezpečujú potravinovú samostatnosť. Financie čerpajú z peňažných darov somálskych exulantov či iných zahraničných darcov. Podporuje ich tiež nadácia Women in the World Foundation.

Aj napriek tomu, že doktorka Abdi mohla Somálsko, krajinu, ktorá je dnes pokladaná za peklo na zemi, kedykoľvek opustiť, neurobila tak a namiesto toho sa rozhodla zasvätiť svoj život pomoci ľuďom postihnutým vojnou. Práca tejto výnimočnej ženy bola aspoň čiastočne ocenená v roku 2012, kedy bola nominovaná na Nobelovú cenu mieru, avšak skutočným ocenením je vďačnosť tých, ktorých život zachránila vlastnou obetavou prácou.

Chcete pomôcť aj vy? Podporte Dr. Hawa Abdi Foundation!

***