Je podle Zemana znásilnění evoluční výhoda?

V páteční prezidentské debatě na TV Prima se prezidentští kandidáti neubránili slovním faulům. Nechme na chvíli stranou, kdo argumentoval lépe, kdo vyhrál či kdo byl vtipnější. Zaměřme se jen na jeden z výroků Miloše Zemana.

„Víte, jaký byl rozdíl mezi knížaty a zemany? Knížata měla právo první noci, a tak zdegenerovala, neboť ty nevolnice nemusela znásilňovat, vydávat na to energii. Zatímco my zemani jsme si věci museli těžce vybojovat nejen v sexuální oblasti, proto jsme nezdegenerovali.“

Miloš Zeman se za tento výrok dočkal rychlé kritiky především proto, že označovat někoho na základě jeho původu za zdegenerovaného je neetické a agresivní. Mě ale nejvíce zaráží, že možnému budoucímu prezidentovi České republiky připadá znásilňování jako evoluční výhoda.

Opravdu je možné, že se zatím nikdo nepozastavil nad tím, že prezidentský kandidát mluví o znásilnění takřka jako o normální věci? Tak tedy mně to normální nepřipadá. A nechci žít ve společnosti, kde to kdokoli za normální považuje. Do jakých rozměrů může tolerance sexuálního násilí narůst, můžeme vidět v současné Indii.

Bez ohledu na to, koho zvolíme prezidentem, můžeme všichni 14. února na Valentýna vyjádřit nesouhlas s násilím na ženách v rámci akce One Billion Rising. Přijďme všichni říct, že násilí není normální.

***

Foto: Pavel Ševela / Wikimedia Commons