Missák pod patronací vysokých škol?

Univerzitni Missak
Trváme na tom, že inteligence je u Missáka nejdůležitější!

V otevřeném dopise rektorům a rektorkám vysokých škol vyjádřila část akademické obce v roce 2013 protest proti zaštiťování voleb Miss univerzitami a vysokými školami. Pozice protestujících nebyla jednoduchá: stála proti nim obliba Miss u studujících, výmluvy rektorátů na technické detaily („Miss nepořádá univerzita, ale studentské organizace“), na akce Miss jako trénink organizačních schopností a dovedností studentek a studentů, na inteligenční testy jako důkaz, že nejde o fyzickou krásu. Ve dvou případech prezentovaly rektoráty ochotu řešit každý závažný podnět (čti: Miss není závažný podnět). 

Učinily jsme tedy malý experiment. Jednu z odpovědí na otevřený dopis rektorkám a rektorům jsme mírně zkrátily, avšak ponechaly základní argumenty. „Převrácením rodů“ jsme na chvíli vytvořily zdání světa, v němž všechny významné pozice obsadily ženy; muži jsou v něm pouhé sexuální objekty, které musejí svou inteligenci dokazovat promenádami v plavkách. Doplnily jsme některé důvody pořádání soutěží Miss, které jen občas problesknou médii.

Odpověď na stížnost na sexismus projektu Missák ČR

Adresováno Mgr. Josefu Odvážnému, vedoucímu hnutí Proč je tak zoufale málo mužů ve vědě, v politice a na rozhodovacích pozicích

Vážený pane magistře,

na základě Vaší stížnosti mne pověřila rektorka naší univerzity podáním stanoviska k projektu Missák ČR, který je realizován studentkami naší fakulty.

Missák je soutěž, určená k potěše studentek a pedagožek VŠ. Hodláme se ale stavět do opozice vůči ostatním soutěžím Missák a poukazovat na to, že fyzická krása mužů není vše. Letos se Missák koná již sedmnáctým rokem a zájem studujících mužů o účast je velmi vysoký, stejně jako zájem našich studentek ji organizovat a jejich hlad po obnažených tělech soutěžících mužů.

Při výběru finalistů je velmi důležitým faktorem bystrost a znalosti mužů. Za to, že znalostem přikládáme až takovou váhu, jsme byly dokonce některými profesionálkami showbyznysu měkce kritizovány, vždyť muž je především objekt rozkoše. Přesto si jako organizátorky stojíme za tím, že faktory znalostí, vědomostí a inteligence jsou pro Missáka velmi podstatné a do budoucna jej hodláme posílit na úkor jiných disciplín. My ženy si totiž mezi missáky vybíráme budoucí sexuální objekty, s nimiž přece jen posléze strávíme nějakých pár dní nebo týdnů a chceme se mít o čem bavit.

I v porovnání s ostatními akademickými soutěžemi jako Missák UK, Missák VŠE, Missák University apod. jsou námi zmiňovaná hodnotící kritéria jako inteligence poměrně unikátní. Inteligenci nás žen netestujeme, ta je od přírody daná.

Při castinzích tedy postupují přihlášení muži znalostní a inteligenční testy, pak následuje osobní pohovor, v němž je hodnocena bystrost a schopnost reagovat na obecné i oborové dotazy. Teprve ve třetím kole jsou hodnoceny tělesné míry, obličej a vlasy, styl chůze, který se missáci několik týdnů učí pod vedením zkušené koučky a ovšem také sexuální přitažlivost kandidáta na missáka, což my organizátorky přiznáváme jen mezi sebou – chlapci nesmějí pociťovat, že Missáka považujeme za pouhou „přehlídku masa“, jak nedávno prohlásila guru bulváru Pavla Novotná.

Dokonce i v průběhu semestru vedou pedagožky se studentkami diskuze, při nichž se zamýšlíme nad společenskými hodnotami a důstojností muže ve společnosti, respektive na přehlídkovém molu. (Společenská hodnota a důstojnost nás žen je samozřejmá, o té nediskutujeme.)

Jsme si ale vědomy toho, že Vámi zmiňovaná promenáda mužů v plavkách patří ke kontroverzním disciplínám, proto uvažujeme o jejím nahrazení jinou disciplínou, například přehlídkou missáků v krajkovém pradélku.

Věříme, že naše stanovisko chápete. Váš názor nebereme na lehkou váhu a budeme se jím dále zabývat.

V dokonalé úctě
Mgr. Eva Jasná,
ředitelka pro styk s klientkami,
Soukromá univerzita

***

Foto: Eva Rinaldi via Wikimedia Commons