Nobelova cena za medicínu putuje ženě

May-Britt Moser
May-Britt Moser

Letošní Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu získala Norka May‐Britt Moser spolu se svým manželem Edvardem Moserem a Brit John O’Keefe. Norská dvojice získala cenu za svůj objev tzv. „síťových“ buněk (grid cells), které se podílejí na naší orientaci v prostoru a zaznamenávají důležité orientační body v našem okolí. Moserovi navázali na práci britského kolegy Johna O’Keefe, který v sedmdesátých letech objevil samotné neurony zodpovědné za orientaci v prostoru.

Tento vědecký objev pomohl pochopit, jak si může lidský mozek zapamatovat cestu z jednoho místa na druhé a na základě čeho se orientuje. May‐Britt a Edrvard Moserovi ve své práci mapují spoje v hipokampu krys. V hipokampu se aktivují nervové buňky, když krysa je ve známých místech. Společně tyto buňky tvoří souřadnicový systém, podle kterého se hlodavci i lidé orientují v prostoru. Tyto buňky vytvářejí jakousi vnitřní GPS.

May‐Britt Moser je jednáctou ženou, která v oblasti fyziologie a medicíny cenu získala od roku 1901. Manželských párů získalo cenu pouze pět.

***

Foto: www.fens.org