Smějeme se s brněnskou politologií

Takhle vypadá aprílový vtip katedry politologie na FSS MU v Brně. (printscreen)

V 76 zemích světa je zločinem být gay nebo lesba, v 9 vás to může stát život.

V Kamerunu například strávil Roger Jean-Claude Mbedé rok ve vězení za SMS: „I´m very much in love w/u“. Pak zemřel – na následky násilí, které zažil ve věznici.

Příklady brutálních homofobních vražd jsou hlášeny z Ruska, kde platí zákon o zákazu propagace „netradiční sexuální orientace“ mezi nezletilci. Putin v Rusku zakázal Pochody hrdosti stejně jako jednu z největších gay organizací Coming Out.

Vy se nesmějete? Proč? Vždyť je to tak legrační.

Nebo tak to alespoň připadá oboru bezpečnostní a strategická studia (BSS) na brněnské katedře politologie, kde vyučující vymysleli povedený aprílový žertík.

Prvního dubna umístili na stránky katedry pozvánku na letní školu Gender a bezpečnost s následujícím popisem:

S radostí oznamujeme, že oddělení BSS bude na konci léta pořádat letní školu „Gender a bezpečnost“. Cílem letní školy je reflektovat stále aktuálnější téma represe sexuálních menšin v zemích jako jsou např. Rusko, Uganda, Súdán, Spojené arabské emiráty, Nigérie a další. Pozornost bude dále věnována i tématům jako druhé či třetí pohlaví v bezpečnostních složkách.

Vlastně to zní rozumně a zajímavě. Jak píše jeden z komentářů na Facebooku: „Kdyby převažující naladění BSS nebylo ve své maskulinitě tak antigenderové, tak by to ovšem byla zajímavá (neaprílová) konference, ta témata mají opravdu globální relevanci.“

Jeden z vyučujících katedry politologie na FB však vysvětluje, že vtip není ani tak v tom, že někde někoho diskriminují či zabíjejí z důvodu odlišné sexuální orientace, ale v tom, že to brněnské politology vůbec nezajímá. Dělají si prý takhle legraci sami ze sebe a říkají tím něco jako: Podívejte se, jací jsme to ale ignoranti, my se vůbec nezajímáme o to, co zbytek světa považuje za důležité, hihihi.

Ale není i tohle spíš k pláči?

Něco pozitivního si však z tohoto žertíku přeci vzít můžeme – uvědomit si, že naštěstí nežijeme v Putinovském Rusku, ani v Jemenu, Súdánu nebo Saudské Arábii, kde můžete být za lesbickou či gay orientaci odsouzeni k smrti. Naštěstí žijeme jen ve společnosti, kde na sebe homofobie bere podobu aprílových vtípků nekolegiálně namířených proti kolegyním z jiného oboru. Stačí říct gender a už se zase všichni za břicha popadáme. A pokud se za ně nepopadáte, tak samozřejmě nemáte smysl pro humor a jste suchaři, popřípadě to signalizuje vaše totalitářské sklony.

Jak se v diskusi vyjádřil další z brněnských vyučujících: „Jsou lidé, kteří by za vtipy zase rádi zavírali do převýchovných pracovních táborů alias lágrů hlavně xenofobní, homofobní a tupé Čechy, kteří ještě nepřijali vyšší kulturu politické korektnosti a dělají si srandu z tak vážných věcí…“

Upřímně řečeno, nikoho bychom nikam zavírat nechtěli, jen se trochu bojíme příštího apríla.

Bude akademické pracoviště renomované univerzity vtipkovat třeba na téma politických poprav v Číně, nebo to je na rozdíl od vězněných a zabitých leseb a gayů příliš málo gender a tudíž málo k popukání?

***

AKTUALIZACE: Dohra aprílového vtípku na sebe nenechala dlouho čekat.  Na katedře politologie záhy zasáhla KGB aneb Komise pro genderovou bezpečnost.