„V Chorvatsku probíhá repatriarchalizace společnosti“

Nataša Medved

Centrum ženských studií (Centar za ženske studije) se v roce 1995 stalo prvním vzdělávacím centrem s genderovým zaměřením v Chorvatsku. Bylo založeno v Záhřebu skupinou feministek, akademiček, mírových aktivistek a umělkyň, a jeho posláním je poskytovat expertízu v oblasti ženských studií. Je zároveň místem, kde se střetává akademický diskurs, umělecká praxe a aktivismus. O této neuvěřitelně činorodé organizaci, kterou tvoří šest zaměstnankyň a síť osmdesáti sedmi členek, si s její ředitelkou Natašou Medved povídala Daniela Ju.

Natašo, můžete nám více povědět o činnosti Centra?

Naším posláním je úsilí o genderovou rovnost. Podporujeme lidská práva žen a dobrou praxi ve veřejné správě, ale také mezinárodní výměnné programy a společné kulturní a občanské projekty v našem regionu. Zvyšujeme povědomí o rovných příležitostech a participaci ve veřejné sféře a upozorňujeme na problematiku násilí na ženách, obzvlášť co se týče válečného a poválečného násilí ve společnosti.

Hlavní funkcí Centra je nabízet neformální vzdělávací program v oblasti ženských a genderových studií, protože na akademické úrovni tento obor v Chorvatsku neexistuje. Zásadními hodnotami tohoto programu jsou interdisciplinarita a integrace. Obsahuje širokou škálu témat z ženské kultury a historie, feminismů, ženských práv, genderové rovnosti apod. Během 20 let našeho fungování prošlo tímto programem více než 700 osob, a na 1000 osob se zúčastnilo různých specializovaných programů. Centrum své studující motivuje ke kritickému myšlení a k uvědomění si důležitosti feministických témat. Jsou nezbytná, chceme-li žít v demokratické, inkluzivní, nediskriminační společnosti.

Provozujete kromě tohoto vzdělávacího programu i další aktivity?

Ano. Podílíme se na výzkumech a kulturních projektech, publikujeme, lobbujeme, pořádáme umělecké dílničky, festivaly, akce, přednášky, autorská čtení a kampaně (jako třeba One Billion Rising). Obecně podporujeme kreativitu žen.

Spoluorganizujeme rovněž postgraduální kurz Feminisms in Transnational Perspective, který se každoročně koná na půdě Meziuniverzitního centra v Dubrovniku.

Naše publikační činnost se zaměřuje na chorvatský feministický výzkum a teorii, ale věnujeme se i překladům vybraných zahraničních feministických textů. Publikovaly jsme dosud přes 50 titulů. Od roku 1998 rovněž každoročně vydáváme naše vlastní feministické teoretické periodikum Treća („Třetí“). Knihovna, kterou provozujeme, je místem pro výzkum a vzdělávání pro širokou škálu uživatelek a uživatelů.

Od roku 2009 také udílíme cenu za nejlepší studentskou práci v oboru ženských/genderových studií, abychom podpořily akademický výzkum v této oblasti.

Ve stejném roce jsme začaly spravovat památkový byt Marije Jurić Zagorky. Skrze vzdělávací a kulturní činnost spjatou s touto památkou se podílíme na zvyšování povědomí o ženách v umění, dějinách a aktivismu, ale hlavně informujeme o samotné Mariji Jurić Zagorce. Byla to spisovatelka, první politická novinářka v Chorvatsku a Jihovýchodní Evropě a bojovnice za práva žen. Nedávno jsme její odkaz prezentovaly v rámci projektu Nebezpečné ženy. Každým rokem organizujeme Dny Marije Jurić Zagorky, kdy se konají veřejné přednášky a publikujeme literární a vědecké eseje.

Památkový byt Marije Jurić Zagorky

Co jsou podle vás aktuálně nejzávažnější témata v Chorvatsku, která je potřeba řešit?

Posledních pár let pociťujeme silnou repatriarchalizaci společnosti a backlash vůči ženským a LGBTQI právům a svobodám. Iniciován byl několika nově založenými “občanskými iniciativami” spjatými s katolickou církví. Tyto iniciativy jsou ultrakonzervativní, ale přesto se jim podařilo změnit politickou rétoriku použitím nikoli náboženského diskursu, ale diskursu lidských práv.

Mezi jejich aktivity patřilo referendum v roce 2013 ohledně aktualizace ústavní definice manželství jako svazku mezi mužem a ženou, otázky kolem asistované reprodukce, sexuální výchovy ve školách a odmítání práva žen na potrat. Tyto konzervativní proudy (podporované církví) tvrdí, že ‘genderová ideologie’ je hrozbou ‘národním hodnotám’ a tradičním genderovým rolím, a obviňují feministky z ‘vynucování genderové rovnosti’.

My v Centru na to pochopitelně musíme reagovat. Spolupracujeme s dalšími feministickými organizacemi a organizujeme protestní akce. A nadále lobbujeme za reprodukční práva žen skrze vzdělávací programy a informační kampaně.

Narazila jste na spolupráci s feministickými organizacemi v Chorvatsku. S kým vším spolupracujete?

Vzhledem k tomu, že se snažíme o společenskou změnu a podporu hodnot, jako jsou rovnost, mír a solidarita, aktivně se síťujeme jak v rámci Chorvatska, tak na mezinárodní úrovni, a jsme otevřené společným projektům.

Centrum ženských studií je členskou organizací ATGENDER, Meziuniverzitního centra v Dubrovniku, Chorvatské ženské sítě (Ženska mreža Hrvatske), Chorvatské platformy pro mezinárodní občanskou solidaritu – CROSOL a Chorvatské antifašistické ligy.

Členky Centra jsou zároveň členkami expertních týmů Rady Evropy, Evropské ženské lobby, Evropského institutu pro genderovou rovnost, Nobel Women’s Initiative a dalších kulturních a aktivistických projektů.

***

Nataša Medved vystudovala francouzský a německý jazyk a literaturu na Fakultě humanitních a sociálních věd v Záhřebu. Je překladatelkou, editorkou a aktivistkou. Od května 2016 je výkonnou ředitelkou Centra ženských studií v Záhřebu.

Foto: Marina Paulenka