Ženy a muži ve vedení veřejných firem zmapováni

V debatách o genderových nerovnostech nám často chybí tvrdá data, která povahu nerovností odkrývají doslova krystalicky. Ne, že by data neexistovala, ale ne vždy je snadné je najít. Nezisková organizace Otevřená společnost však nyní zprovoznila online mapu, která zaznamenává aktuální stav zastoupení žen a mužů ve vedení veřejných firem (tj. státních, krajských, městských a obecních), které mají dozorčí rady a představenstva, a dají se tedy navzájem porovnávat.

Data však nejsou příliš lichotivá – z mapy vyplývá, že v ČR jsou například jen dvě veřejné firmy se 100% zastoupením žen ve vedení, a to Valašskokloboucké podnikatelské centrum s. r. o. a Sedmá ubytovací s. r. o. v majetku Prahy 7. A kolik je oproti tomu veřejných společností, kde se do vedení nedostala žena žádná? Aktuálně 432. Není proto divu, že český genderový index „dosahuje“ 0,16.

Genderová mapa funguje ve dvou režimech: podle vlastníka – zobrazí jednotlivé firmy, a podle lokality. Lze z ní vyčíst například i to, že nejnižší genderový index pod 15 % panuje hned v pěti krajích: Olomouckém, Pardubickém, Ústeckém, v Praze a na Vysočině. Porovnáváno je aktuálně 767 veřejných firem a 3 518 osob v jejich vedení.

„Z analýzy vyplývá, že nejméně jsou ženy zastoupeny ve státních firmách. V jejich představenstvech je jen 5 % žen. To ostře kontrastuje s faktem, že mezi absolventy vysokých škol je v současnosti 61 % žen. Plýtváme potenciálem vzdělaných žen a ztrácíme konkurenceschopnost, protože udržujeme režim nepsaných kvót pro muže: výběr do rozhodovacích funkcí státních firem se neřídí kompetencemi, ale je preferováno mužské pohlaví,“ uvedl Tomáš Pavlas z Otevřené společnosti.

O něco lépe než státní správa a samospráva je na tom soukromý sektor – podíl žen v dozorčích radách zde činí 39 %, v představenstvech 21 %. Přesto Česká republika v mezinárodním porovnání genderové rovnosti obsazuje místa, kterými se nelze příliš chlubit – 96. v roce 2014, 81. v roce 2015. Podle Pavlase je hlavní příčinou právě nízké zastoupení žen ve vysokých politických funkcích a rozhodovacích pozicích v obchodních společnostech.

www.genderovamapa.cz

***

Projekt realizovaný Otevřenou společností o.p.s. podpořila nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že) nám šanci, který je financován z Norských fondů.