Ženy si potraty nezasluhují: dřevěné kříže a drátěná ramínka

Foto: Kristýna Keren Bönischová

7. dubna prošel Prahou Národní pochod pro život a rodinu, který zaštítil kardinál Dominik Duka a Magistrát hlavního města Prahy, a kterého se podle policejních odhadů zúčastnilo pět tisíc osob. Následně prošel 25. dubna Brnem menší Pochod pro život v Brně. Oběma akcím se dostalo odezvy ze stran odpůrkyň a odpůrců plošného zákazu interrupcí a antikoncepce.

Vůči pražskému pochodu se mezi jinými vymezil Institut pro magii a svobodu, který svou akci nazval Sletem čarodějnic. V několika momentech tak průvod blokoval transparent “Stát. Národ. Patriarchát. Sračka” spolu s lidmi v černém a se smetáky v rukou. Čarodějnice a čarodějníci však byli policií vytlačeni pochodu z cesty. Přesto spolu s transparenty jako “Bůh je trans” a skandováním “Moje tělo, moje volba” průvod doprovázeli. Od účastníků pro-life pochodu se jim dostávalo pouze odpovědí jako (vaše těla) “Nejsou vaše” nebo “Pojďme na ně! Minule šli na Duku!”

Národní pochod pro život a rodinu byl však záhy zastíněn růžovým transparentem s nápisem “Ježíš nám dal svobodu volby. Neberme ji ženám! Život lásce, smrt klerofašismu”, ke kterému se přihlásily kolektivy SdruŽeny a Prázdné trůny. Jejich členky a členové s transparentem pochodovali v čele průvodu, dokud nebyli policií vykázáni na chodník. Na Václavském náměstí pak se svým transparentem obsadili sochu svatého Václava.

Celý průvod byl doprovázen několika auty plnými těžkooděnců, kteří následně aktivisty neuposlechnuvší jejich výzvu zadrželi a odvezli na nedalekou služebnu. Tam už však čekala solidární demonstrace dalších aktivistek a aktivistů.

Foto: Kristýna Keren Bönischová

Nebezpečí pro-life fašizujících tendencí můžeme pozorovat v sousedním Polsku, jímž se v rámci brněnské protiakce Nežít Brno inspirovaly SdruŽeny i Prázdné trůny. V pochodu se tak objevily transparenty se jmény žen, které kvůli zákazu interrupcí došly závažným újmám na zdraví či zemřely, v doprovodu drátěných ramínek, symbolu polského Czarneho protestu, a informačních letáků s osudy dalších žen. Jednou z těchto žen byla i Agata Lamczak, které  byla během těhotenství diagnostikována ulcerózní kolitida, vyžadující prenatální vyšetření a porod císařským řezem. Ze strany lékařů však byla odmítnuta s doporučením, aby přestala myslet na sebe a myslela na dítě. Agata Lamczak následkem neposkytnutí lékařské péče zemřela.

Foto: Ondřej Bartoň

Spolu s transparentem SdruŽen a Prázdných trůnů došel průvod na Malinovského náměstí. Zde mohl dav shlédnout performance Příběhu Služebnice, která průvod doprovázela, a Ježíše, který jí během proslovu přetrhl řetězy ovázané kolem těhotenského břicha a osvobodil ji tak z patriarchálního zajetí.

Foto: Ondřej Bartoň

Ačkoli se pro-life hnutí pokouší zaštítit svou agendu nálepkami jako “Jsem kreativní, jsem pro život” nebo cílem “Dát dítěti šanci žít”, jeho úmyslem je cílená represe a disciplinace žen. Není tomu tak dávno, kdy pro-life hnutí apelovalo na veřejnost vystavováním fotografií údajných plodů po potratu, jejichž původ je více než pochybný.

Příklady jako úmrtí Agaty Lamczak však pravý úmysl pro-life hnutí odhalují, a to i přes nyní již zdařilejší marketing, jehož cílem však stále je omezení žen na jednotku biologické reprodukce (příklad Příběhu Služebnice nebyl zvolen náhodou).

Za povšimnutí stojí i rasový podtext celého Hnutí pro život, prosazující zvýšení natality Středoevropanů za účelem obrany tradičních hodnot. I od mnohých účastníků pro-life pochodů často zaznívá, že je potřeba uchránit naši kulturu a genofond, stejně jako argumentace „starými pořádky” a tradičními rolemi. Argumenty pro-life hnutí jsou přímým ohrožením jak ženské svobody a nezávislosti, tak snahy o další emancipaci a zrovnoprávnění (nejen) žen.

Foto: Ondřej Bartoň

Celková argumentace Hnutí pro život ČR se tak podle účastnic a účastníků protipochodu neslučuje se základními lidskými hodnotami. Odmítáme vykořisťování žen na základě pseudovědeckých argumentů i sexismus redukující život ženy na její dělohu. Nechceme, aby nám několik postarších mužů říkalo, jak máme nakládat se svými těly.

Foto: Kateřina Křížová

***