Ako princ našiel princa

Přebal anglického překladu knihy Princ a princ. (Linda De Haan & Stern Nijland)

Deti sa už od najútlejšieho veku učia vnímať spoločenské normy, podľa ktorých sa vo svojom neskoršom živote budú vedome či nevedome správať. Odmalička sa učíme, ako sa správa dobré dievča či dobrý chlapec, čo je vhodné alebo nevhodné pre daný gender, rodičia nám vyberajú hračky či oblečenie a večer možno ešte niektorí čítajú svojim deťom rozprávky na dobrú noc.

V mojom prípade to boli tradičné rozprávky Dobšinského či Němcovej, ale aj klasiky ako Peter Pan či Malý princ. Hneď ako som sa naučila čítať, hltala som všetko, čo sa mi dostalo pod ruky a tradičné rozprávky ma veľmi rýchlo prestali baviť. V klasických rozprávkach sa totiž väčšinou neustále opakoval ten istý (pre mňa) nudný model – mladý muž sa vybral do sveta, splnil tri úlohy/navštívil tri zámky/priniesol tri vlasy Deda Vševeda a za odmenu dostal princeznú, prípadne porazil draka a získal princeznú alebo sa dostal na zakliaty zámok, kde opäť oslobodil princeznú. Aj preto som s čítaním rozprávok pomerne skoro prestala, prešla som k iným žánrom literatúry a rozprávky sledujem už len vo filmovej podobe.

Tradičný model “princ a princezná” narušila holandská rozprávková knižka Princ a Princ, ktorú do češtiny preložila Adéla Elbel. Na prvý pohľad je to rozprávka ako mnohé iné, princ si hľadá manželku, aby mohol nastúpiť na trón po svojej matke kráľovnej, čo je prvý zaujímavý prvok, keďže vo väčšine klasických rozprávok v kráľovstve vládne starý kráľ-otec. Aj tu máme jednoduchý príbeh a šťastný koniec, ktorý však môže niektorých rodičov prekvapiť. Princ sa totiž na záver nezaľúbi do „tej pravej“, ale do „toho pravého“. Ukončenie rozprávky tak narúša tradičný model, na ktorý sme zvyknutí z nášho detstva, otvára však ďalšie možnosti v detskej literatúre, dosiaľ veľmi málo prebádané.

Keďže české vydavateľstvá označili knihu za nedostatočne výnosnú, Adéla Elbel vytvorila projekt na podporu jej vydania. Na webovej stránke môžu ľudia prispieť vybranou sumou a podporiť tak túto nezvyčajnú publikáciu. Dôvodov, pre ktoré by mala verejnosť na projekt prispieť, je samozrejme viac. Podľa Adély Elbel je kniha výrazne artová a okrem zaujímavého obsahu je aj netradične typograficky a ilustračne spracovaná, čo by mohli oceniť rodičia aj deti. Rovnako sa zaručila potenciálnym prispievateľom a prispievateľkám, že kniha bude v prípade úspechu projektu vydaná vydavateľstvom Meander a v prípade neúspechu budú všetky zozbierané peniaze vrátené, takže nikto neriskuje stratu svojich financií.

Ak na začiatku existovali obavy o úspech zbierky v prospech gay literatúry pre deti v Českej republike, v súčasnosti už usporiadateľka môže byť spokojná, pretože jej projekt je viac ako úspešný. Do konca benefičnej zbierky ostáva ešte viac ako 20 dní a suma už presiahla o 50% pôvodnú čiastku, ktorú bolo potrebné vyzbierať. Zvyšné peniaze by sa tak mohli využiť na vydanie ďalšej knihy s podobnou tématikou. V USA sa napr. s obrovským úspechom stretla kniha „S Tango sme traja“ (And Tango Makes Three) napísaná podľa skutočného príbehu gay páru tučniakov zo ZOO v newyorskom Central Parku, ktorý z vajíčka vychoval malú tučniačku Tango.

Ani v českom prostredí nejde o úplne prvý pokus presadenia detskej knihy s podobnou tematikou. V roku 2012 bola vydaná kniha Markéty Pilátovej Jura a lama, v ktorej má chlapec Jura dve mamy.  Aj napriek úspešnému vydaniu knihy sa autorka stretla s odmietnutím verejného čítania na niektorých základných školách s odôvodnením, že deti na túto problematiku nie sú dostatočne zrelé. To samozrejme nie je veľmi presvedčivý argument, keďže mnohé výskumy ukázali, že deti dokážu gendrové roly chápať už vo veľmi nízkom veku a to sa týka aj gendrových vzťahov. Problémom tak nie je nezrelosť detí ako skôr nezrelosť a nepripravenosť dospelých na narušenie heteronormatívneho modelu  v takom žánri, ako je rozprávka určená najmladším deťom. V tejto súvislosti je zaujímavým faktom, že kniha Princ a Princ už vyšla v Poľsku, ktoré je považované za silne konzervatívnu a katolícku krajinu. Približne o mesiac sa ukáže, či si aj v Českej republike našla táto rozprávka svoje miesto, alebo ostane len mierne kontroverzným projektom.

***