Aktivistická performance na udeľovaní umeleckých cien

Tomáš Džadoň preberá cenu od riaditeľa Tatra banky

Vyhlásením „som feministka“ sa umelkyňa zvyčajne dostáva do role protimužsky naladenej extrémistky, prípade sa očakáva, že jej dielo pozostáva z vaginálnych námetov rozličných veľkostí a farieb. Často sa tiež stáva, že vyjadrenie kladného vzťahu k feminizmu znamená, že cez túto optiku je následne posudzovaná kompletná tvorba umelkyne, aj keby sa jednalo o krajinomaľbu. Čo sa však stane, ak vetu „som feminista“ prednesie umelec?

Akciu s jasným feministickým posolstvom realizoval slovenský umelec Tomáš Džadoň. Na nedávne udeľovanie cien nadácie Tatra banky za umenie, kde získal cenu Mladý tvorca, si k saku obliekol autorsky vyhotovené tričko s takým výrokom. Tričko vzbudilo aj pozornosť riaditeľa Tatra banky, ktorý otázkou namierenou k nápisu poskytol umelcovi príležitosť svoje stanovisko vyzdvihnúť. Z oficiálneho podujatia snímaného kamerami sa tak stala aktivistická performance.

Prihlásenia sa umelca k feministickému svetonázoru neznamená, že sa feministické témy nevyhnutne objavujú v celej jeho tvorbe. Takéto vyhlásenie je angažovaným občianskym postojom, rovnako ako napríklad odmietnutie rasizmu. Pritom v prípade umelkýň často dochádza k „zaškatuľkovaniu“ a automaticky sa predpokladá, že feministická umelkyňa bude vytvárať práve feministické (a žiadne iné) umenie. Prihlásenie sa k antirasizmu by za následok posudzovanie celej tvorby ako antirasistickej určite nemalo. Aj to je možno jedným z dôvodov, prečo sa k feminizmu otvorene hlási stále veľmi málo umelkýň, aj keď s feministickými názormi bez výhrad súhlasia. Porovnanie so situáciou umelcov – feministov zdôrazňuje absurditu takéhoto paušalizujúceho hodnotenia.

Džadoňova akcia má aj mimoumeleckú rovinu – v našom prostredí znamená zviditeľnenie nastupujúcej generácie mužov, ktorí považujú feministický svetonázor za sebe vlastný.

***

foto: archív Tatra Banky