O holkách a koních: S lehkostí k úspěchu

O holkach a konichSnímek O holkách a koních (Von Mädchen und Pferden, 2014) režisérky a scénáristky Moniky Treut má v mnoha ohledech publiku co nabídnout – a to jak po stylové stránce, tak po té obsahové. Největší předností snímku je bez nejmenších pochyb klidné tempo v kombinaci s jednoduchou zápletkou, skrze kterou se ovšem postupně vykresluje téma celého snímku.

Tím je, podobně jako ve Šťastném konci, hledání smyslu vlastní existence dospívající hlavní hrdinky Alex (Ceci Chuh), která je kvůli svému vyhraněnému chování a nezájmu o cokoli problémem pro své nejbližší okolí. Teprve příchod na odlehlou koňskou farmu a setkání s Ninou (Vanida Karun) a Kathy (Alissa Wilms) představuje výrazný zásah do jejího doposud negativně vnímaného i prožívaného života. V kombinaci s klidným okolím farmy působí nové prostředí na Alex skoro jako zázračný lék.

Jak už jsem zmínila, za velkou pozornost stojí stylové pojetí celého filmu. Tématem stanovené prostředí, tedy koňská farma v odlehlé končině u baltského pobřeží, přímo vybízí k preferování dlouhých záběrů na krajinu s důrazem na zobrazení ticha a klidu přírody v kombinaci s krásou všudypřítomných koní. Propojení s hlavní hrdinkou, která jakožto dospívající ignorantka ztělesňuje moderní pojetí současné civilizace, pak jednoduše a zdánlivě plošně umožňuje plně rozvinout celé téma filmu. Podporuje to i minimum dialogů. Jejich upozadění napomáhá vyniknout celkové vizuální stránce a tím i samotné atmosféře filmu. To je zároveň důkazem toho, že i bez využití sáhodlouhých rozprávek, které téměř vždy působí spíše jako vyumělkované a bezobsažné fráze, je možné vytvořit příběh s rozvíjející se myšlenkou.

I v tomto snímku pak dominuje minimum postav. Přesněji řečeno zde figurují tři ženské postavy: Alex přijíždí na farmu z donucení. Má se zde uklidnit prostřednictvím práce s koňmi, aby již nadále nedělala problémy své pěstounské matce. Kromě toho se má zbavit svých sklonů k sebepoškozování a zahrávání si s drogami. Její nezájem o cokoliv, co se týká farmy a života na ní zde velmi rychle naráží na Ninu, pracovnici z farmy a především milovnici koní. Třetí zásadní postavou je Kathy, která na rozdíl od Alex přijíždí na farmu vypomáhat dobrovolně.

Všechny tři spojuje jedno – koně. Každou však jiným způsobem. Zatímco pro Alex je farma a koně jen něco, s čím se musí chtě nechtě smířit, pro Ninu představuje prakticky vše, což komplikuje její dlouholetý vztah s přítelkyní, která ve filmu figuruje jen minimálně. Pro Kathy pak život na farmě představuje způsob, jak strávit prázdniny. Na rozdíl od Alex se jedná o bezproblémovou dospívající dívku z rodiny, pro kterou je dokonalost heslem dne.

Počáteční neshoda všech tří se dá očekávat. Co ale může publikum velmi mile překvapit, je skutečnost, že se tento konflikt nikdy nevyhrotí v hysterické výlevy hrdinek, jež velmi často slouží k dynamizaci děje, který pak snadněji postoupí do fáze smíření, případně šťastného závěru. O to zajímavější je sledovat, jakým způsobem se skrze poklidné tempo filmu všechny tři ženské postavy vyrovnávají s nastolenou situací a nacházejí k sobě navzájem cestu, čímž se zároveň řeší i jejich individuální problémy.

Další zajímavostí je také velmi citlivé propojení ústřední zápletky s lesbickou tematikou, která by se od snímku dala očekávat na prvním místě. Tím víc však získává snímek na atraktivitě. Zároveň se tak poukazuje na skutečnost, že k zobrazení vztahů mezi ženami není třeba využívat řadu explicitních scén, ale je možné pracovat s minimalistickým, v tomto případě až téměř okrajovým způsobem zobrazení, které má však v konečném důsledku mnohem silnější efekt.

Jak už bylo řečeno, s ohledem na po všech stránkách nekomplikovaně vybudovaný příběh, který je zároveň ohlédnutím za skutečnými událostmi ze života samotné režisérky, nabízí snímek O holkách a koních bezpochyby výjimečný filmový zážitek, který může v paměti publika utkvět déle než jen po dobu trvání samotných Mezipater.

***