Poselství Luny bez příchuti ekofeminismu

Poselství Luny publikovalo v roce 2000 nakladatelství HarperSanFrancisco.

Sesuvy půdy v severní Kalifornii, zapříčiněné kácením stoletých stromů, ohrožovaly životy nevinných lidí, a přiměly tak hlavní protagonistku knihy Poselství Luny. Příběh stromu, ženy a boje za záchranu sekvojí k tomu, aby se v koruně stoleté sekvoje, přezdívané Luna, usadila a strávila zde neuvěřitelné dva roky. To vše ve výšce padesáti pěti metrů. Od prvních stránek knihy tak sledujeme nesmělé pokusy neznámé, civilizované a možná i značně naivní ženy o sžití se se stromem, ale také její zcela vyzrálý přerod v uvědomělou a mediálně známou osobnost.

Tak by se dal v krátkosti charakterizovat obsah knihy Poselství Luny, která čtenářstvu předesílá malou a netradiční knižní reality show. Kdo by však očekával pikantní perličky ze života na stromě, bude nejspíš trochu překvapen. Cílem autorčina poselství není senzacechtivě popsat život ve vzduchu, ale s upřímností jí vlastní poukázat na nekalé praktiky těžařských společností či moc a manipulaci médií, a nečekaně se kriticky pustit i do vlastních řad – ekologického aktivismu. Autobiografie nezahrnuje jen kritiku a altruistické počínání Hill, ale opěvuje i krásu přírody, odvahu a víru. Obsahuje také fotografie a poezii, jelikož autorka není jen ekologickou aktivistkou, ale i básnířkou.

Poselství Luny vyšlo v českém překladu v roce 2012 v nakladatelství Malvern.

Jasně ekologické směřování knihy je znát v každém detailu. Julia v úvodu děkuje Luně a lidskoprávnímu aktivistovi Leonardu Peltierovi; recyklovaný papír nás poté provází na všech stránkách. Hill své ekologické smýšlení ale neomezuje „pouze“ na dvouletou ochranu sekvoje Luny. Ekologické myšlenky vyjadřuje i po návratu do civilizace a účastní se mnohých environmentálních konferencí. Přestože způsob provedení protestu této aktivistky odkazuje k počátku ekofeminismu, těžko k němu v knize najdeme jiná pojítka a odkazy.

Ať už s autorkou souhlasíme či nesouhlasíme a myslíme si o radikálním aktivismu nebo hlubinné ekologii své, je Poselství Luny ojedinělou výpovědí odvážného člověka, který v dnešní přetechnizované době zvolil život v souladu s přírodou.

***

Video: Julia Butterfly Hill po 2 letech sestupuje z Luny