EURO 2012: Ženy, cítíte se bezpečně na velkých akcích?

Cítíte se bezpečně na velkých akcích? Ilustrační foto: Beatrice Murch / Wikimedia Commons

Polsko pořádalo v roce 2012 spolu s Ukrajinou mistrovství Evropy ve fotbale EURO 2012. O tom, že ve sportu nejde vždy jen o sportovní výkony, ukázaly například diskuse o bojkotu ukrajinské části šampionátu kvůli věznění expremiérky Julije Tymošenko. Ženské organizace zase poukázaly na fakt, že během podobných akcí jsou ženy více ohroženy násilím.

Gdaňský Instytut Kultury Miejskiej spolu s nadací Się zrobi! (To se zvládne!) proto inicioval v rámci projektu Směrem na Východ (Kierunek Wschód) kampaň Ženy v bezpečí 2012 (Bezpieczeństwo kobiet 2012). Vznikla tak platforma pro sdílení zkušeností s bojem proti diskriminaci a porušování lidských práv mezi Pomořanským regionem Polska a bývalými zeměmi SSSR. Tato platforma se v roce 2012 zaměřila na bezpečnost žen na velkých kulturních nebo sportovních akcích.

Součástí byly i různé anketové průzkumy. Z nich vyplývá, že 37% dotázaných se na některé masové cítilo osobně v ohrožení. Více než polovina pak byla přítomna situaci, v níž byla v ohrožení jiná osoba. V případě žen se nejčastěji jednalo o slovní sexuální obtěžování, tedy urážlivé poznámky nebo sexuální návrhy (75 případů), a fyzické sexuální obtěžování (50 případů), například osahávání a poplácávání. Dotazovaní lidé se setkali i s případy napadení nebo pokusy o znásilnění a projevy homofobie. Zásahy ochranky byly podle nich často nedostatečné.

Organizátorka ankety Agnieszka Kaim přesto vysvětluje: „Z ankety nemůžeme usuzovat, že procento účastníků a účastnic velkých akcí, kteří se setkají s násilím, je celkově tak vysoké. Průzkum totiž nebyl proveden na reprezentativním vzorku populace.” Nicméně především ochota žen zúčastnit se výzkumu (anketu zodpovědělo 367 žen a 16 mužů) naznačuje genderovanost této problematiky.

Faktory, jako je například zvýšená konzumace alkoholu, soupeřivá atmosféra, anonymita v davu turistů a turistek nebo stereotypní vnímání žen ve světě sportu můžou vést ke zvýšení počtu útoků na ženy během akcí, jako je EURO 2012. Na webu projektu tak najdete doporučení, jak chránit své bezpečí v různých situacích i během zvýšeného rizika na velkých akcích. Pro případ davové paniky je například dobré dopředu si zjistit informace o nouzových východech.

Byla jsem příjemně překvapena, že se organizátoři a organizátorky projektu snaží do problematiky zaangažovat i muže – stránky mají doporučení jak pro ženy, tak pro muže. Najdete na nich informace o základech sebeobrany, jak postupovat při napadení, čísla telefonních linek důvěry i kontakty na poradenská centra či cenné rady, jak předcházet rizikovým situacím (zejména sexuálnímu obtěžování) během akce. Stránky už byly rovněž přeloženy do šesti jazyků.

Zajímalo by mě, jestli je situace v ČR podobná. Myslím, že ano. Kampaň Ženy v bezpečí 2012 vznikla pro šíření užitečných a důležitých informací a myslím, že internetové stránky projektu by měly mít organizace pořádající velké akce vždy k ruce. České organizace mají díky české verzi stránek dveře k informacím otevřené.

***

Z polštiny přeložila Barbora Doležalová.