Reportáž odkrývající mužskou zranitelnost

Hans-Joachim Lenz, německý odborník na problematiku násilí na mužích. Foto: Jan Fuksa

Domácí násilí často, zvláště pak ve feministických kruzích, máme tendenci vnímat v jednoduché rovnici žena – oběť, muž – agresor. Přestože podle všeho ženy tvoří většinu obětí domácího násilí, domácí násilí se nevyhýbá ani mužům. Popsáno je psychické, fyzické, ale i sexuální násilí páchané na mužích jejich partnerkami.

Muži zažívají zesměšňování, vyhrožování, údery, partnerky na ně háží předměty, někdy na ně útočí např. ve spánku, nutí je k sexu či zpochybňují jejich mužství. Ve většině případů o tom muži ale nemluví, stydí se, neuvědomují si, že jde o domácí násilí, či se bojí výsměchu okolí.

Velký obdiv si tak zaslouží muži, kteří se o tomto tématu odváží mluvit, a to ještě veřejně. Nedávno se tak stalo ve výborné reportáži Josefa Klímy v pořadu Na vlastní oči na televizi Nova.

Reportáž poukázala na to, na co možná nejsme zvyklí a co neumíme vždy přijmout. Na mužskou zranitelnost. Muži navíc v souvislosti s domácím násilím trpí hned dvojí stigmatizací – jednak jako ostatní oběti domácího násilí tím, že jsou oběťmi domácího násilí a trpí předsudky s tím spojenými, a jednak tím, že jsou muži a trpí tak předsudky, že se mužů domácí násilí netýká.

Přitom muži, kteří zažívají násilí, nutně nemusí být fyzicky slabší, než jejich partnerky. Násilí se nevyhýbá ani mužům s typicky “macho” povoláním, jako jsou policisté, jak popisuje např. docentka Čírtková z Policejní akademie:

Ženatý policista byl vystaven domácímu násilí. Manželka podrobovala jeho pohyb extrémní kontrole, měl povinnost se telefonicky hlásit při opuštění práce, na cestu domů měl stanovený přesný časový limit, stejně tak na nákup. V případě větší fronty u pokladny musel okamžitě telefonicky informovat manželku doma. Ta mu zakazovala i sociální kontakty. Při pokusech o narovnání asymetrického vztahu reagovala manželka fyzickými ataky. Při tom použila i nůž (opakovaně), došlo na lehké povrchové zranění ramene. Policista zařazený na Službě kriminální policie a vyšetřování byl jednoho dne jako náhradník vyslán na týdenní kurz o domácím násilí. Na tomto kurzu si uvědomil, že on sám je obětí domácího násilí. Po návratu z kurzu řešil policista situaci civilně právní cestou.

Některé zahraniční výzkumy ukazují na to, že agresivita u mladých žen narůstá, a tak je možné, že o tématu násilí páchaného na mužích jejich partnerkami uslyšíme stále častěji.

Další informace o tématu na www.nasilinamuzich.cz

***