„Ještě dnes existuje zvyk, že na otázku, kolik má člověk dětí, se odpoví podle počtu synů“

Matanat Azizova je ázerbájdžánská ženskoprávní aktivistka. V ázerbájdžánském neziskovém sektoru působí od roku 2000, od roku 2001 je předsedkyní organizace Ženské krizové centrum (Women Crisis Center), která podporuje práva žen, usiluje o prevenci násilí na základě pohlaví a pomáhá obětem domácího násilí. Jako expertka se podílí na řešení genderové problematiky v rámci různých lokálních i mezinárodních projektů. Rozhovor s ní vedla Kristýna Pešáková.

Neviditelné společnosti

“Zeptáme-li se, jak vypadá situace lesbických žen, které žijí na vesnicích a v malých městech, je těžké odpovědět. Podle lidí na vesnici lesby a gayové neexistují. Anebo jinak – myslí si, že pokud se o nich nebude mluvit, tak existovat nebudou.” (fragment dopisu napsaného účastnicí výzkumu)

Homofobie a šlehačka na polských školách

Kdysi před 18 lety jsem chtěla na maturitní ples přijít namísto s partnerem se svou kamarádkou a dostalo se mi odpovědi: „To v naší škole není zvykem.“ Bylo to pro mě, tehdy náctiletou lesbu, velmi emocionálně náročné – zeptat se a hned vzápětí se muset vyrovnat se zamítavou odpovědí. Změnilo se od té doby něco v polské škole?