Sladká samota? Slečny ví své

Všeobecná představa velí, že „člověk by neměl životem kráčet sám.“ Uplatňována bývá zejména na ženy, které by zkrátka a dobře měly vykonat svou společenskou povinnost, tedy provdat se a rodit děti. Toto tvrzení zdá se být zastaralé. Současná doba proklamuje liberálnost, emancipaci a rovnoprávnost žen, a život singles už nebývá ostrakizován.