10 rad, jak se nestát sexuálním násilníkem

Před časem jsme se na Femagu pozastavovaly nad tím, jak média a policie přistupují k znásilnění. Články o sexuálním násilí apelují na potenciální oběti, ale nikdy se neobracejí na sexuální násilníky a nezdůrazňují, že sexuální útoky jsou nepřijatelné a také trestné. My se tedy pokusíme tuto mezeru mediálního diskurzu zaplnit.

Nazí muži a prostorová segregace Vídně

Podzimní a předvánoční hit vídeňských výstav, expozice s názvem Nazí muži (Nackte Männer), vzbudila v oblasti výtvarného umění nebývalý rozruch u široké veřejnosti. Přece jenom, když se někde objeví nahota, je to zárukou zájmu. A když k tomu přidáme menší skandál související s propagací výstavy, výtvarná senzace je na světě.