Matanat Azizova

„Ještě dnes existuje zvyk, že na otázku, kolik má člověk dětí, se odpoví podle počtu synů“

Matanat Azizova je ázerbájdžánská ženskoprávní aktivistka. V ázerbájdžánském neziskovém sektoru působí od roku 2000, od roku 2001 je předsedkyní organizace Ženské krizové centrum (Women Crisis Center), která podporuje práva žen, usiluje o prevenci násilí na základě pohlaví a pomáhá obětem domácího násilí. Jako expertka se podílí na řešení genderové problematiky v rámci různých lokálních i mezinárodních projektů. Rozhovor s ní vedla Kristýna Pešáková.

Sexuální dobrodružství začíná u jednoznačného a nadšeného ANO!

10 rad, jak se nestát sexuálním násilníkem

Před časem jsme se na Femagu pozastavovaly nad tím, jak média a policie přistupují k znásilnění. Články o sexuálním násilí apelují na potenciální oběti, ale nikdy se neobracejí na sexuální násilníky a nezdůrazňují, že sexuální útoky jsou nepřijatelné a také trestné. My se tedy pokusíme tuto mezeru mediálního diskurzu zaplnit.