„Ještě dnes existuje zvyk, že na otázku, kolik má člověk dětí, se odpoví podle počtu synů“

Matanat Azizova je ázerbájdžánská ženskoprávní aktivistka. V ázerbájdžánském neziskovém sektoru působí od roku 2000, od roku 2001 je předsedkyní organizace Ženské krizové centrum (Women Crisis Center), která podporuje práva žen, usiluje o prevenci násilí na základě pohlaví a pomáhá obětem domácího násilí. Jako expertka se podílí na řešení genderové problematiky v rámci různých lokálních i mezinárodních projektů. Rozhovor s ní vedla Kristýna Pešáková.