Feminismus roku 2013 pozitivně!

Přestože se i v roce 2014 stále zmítáme v područí patriarchátu, kterýžto fakt se odráží i v hyperrealitě mediální každodennosti, objevilo se v roce 2013 mnoho momentů, jimž je třeba vzdát hold a volat po jejich nárůstu.

Radost z neoděnosti

Kdy má výstava fotografií naději, že se zmínka o ní objeví v hlavním zpravodajství nejsledovanějších médií? Tehdy, když překročí nějaké tabu. Například odhalí těla, na jejichž nahotu nejsme zvyklí, přestože se domníváme, že žijeme ve společnosti liberální a sexuálně osvobozené.

Pokroková Lady Gaga? Nikoli. Podřízená a monstrózní.

Zpěvačka, tanečnice a textařka známá pod uměleckým jménem Lady Gaga je bezpochyby jednou z nejzajímavějších, ale i nejrozporuplnějších postav současné světové popkultury. Doposud vydala tři alba, a podíváme-li se na čtyři celkově nejúspěšnější písně z každé desky, můžeme si všimnout několika z feministického hlediska zajímavých aspektů. A ačkoli bývá Lady Gaga považována za silně emancipovanou a moderní ženu, významy jejích videoklipů však mohou hovořit opačně.

1. únor: Den objektifikace mužů?

Letošní 1. únor se měl stát historicky prvním ročníkem online události, která se v budoucnu měla stát tradicí. Ve volném překladu ji můžeme nazvat Dnem objektifikace mužů, kteří píšou o technologiích a počítačových/video hrách. Akce však byla po necelém týdnu od zveřejnění odvolána.

Nazí muži a prostorová segregace Vídně

Podzimní a předvánoční hit vídeňských výstav, expozice s názvem Nazí muži (Nackte Männer), vzbudila v oblasti výtvarného umění nebývalý rozruch u široké veřejnosti. Přece jenom, když se někde objeví nahota, je to zárukou zájmu. A když k tomu přidáme menší skandál související s propagací výstavy, výtvarná senzace je na světě.