Radost z neoděnosti

Kdy má výstava fotografií naději, že se zmínka o ní objeví v hlavním zpravodajství nejsledovanějších médií? Tehdy, když překročí nějaké tabu. Například odhalí těla, na jejichž nahotu nejsme zvyklí, přestože se domníváme, že žijeme ve společnosti liberální a sexuálně osvobozené.

Nazí muži a prostorová segregace Vídně

Podzimní a předvánoční hit vídeňských výstav, expozice s názvem Nazí muži (Nackte Männer), vzbudila v oblasti výtvarného umění nebývalý rozruch u široké veřejnosti. Přece jenom, když se někde objeví nahota, je to zárukou zájmu. A když k tomu přidáme menší skandál související s propagací výstavy, výtvarná senzace je na světě.