O FEMA – feministickém magazínu a Femag.cz

FEMA – feministický magazín vznikla v Brně jako tištěný čtvrtletník na podzim roku 2010 a vycházela do poloviny roku 2012 (posledním výtiskem bylo dvojčíslo 6/7 Kosmopolitan).

Na jejím vydávání se od začátku podílelo Genderové informační centrum NORA a NESEHNUTÍ (program Ženská práva jsou lidská práva). FEMA v současné době již není v prodeji.

FEMAG.CZ vznikl na podzim roku 2012 jako pokračování tištěné FEMY.

***